αἴνεσις

αἴνεσις
praise
fem nom sg

Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες). 2014.

Look at other dictionaries:

  • αίνεσις — αἴνεσις ( εως), η (Α) [αἰνῶ] αίνος, εξύμνηση, δοξολογία …   Dictionary of Greek

  • αἰνέσει — αἴνεσις praise fem nom/voc/acc dual (attic epic) αἰνέσεϊ , αἴνεσις praise fem dat sg (epic) αἴνεσις praise fem dat sg (attic ionic) αἰνέω tell aor subj act 3rd sg (epic) αἰνέω tell fut ind mid 2nd sg (attic) αἰνέω tell fut ind act 3rd sg (attic) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • αἰνέσεις — αἴνεσις praise fem nom/voc pl (attic epic) αἴνεσις praise fem nom/acc pl (attic) αἰνέω tell aor subj act 2nd sg (epic) αἰνέω tell fut ind act 2nd sg (attic) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • αἰνέσεσι — αἴνεσις praise fem dat pl …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • αἰνέσεσιν — αἴνεσις praise fem dat pl …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • αἰνέσιος — αἴνεσις praise fem gen sg (epic doric ionic aeolic) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • αἴνεσιν — αἴνεσις praise fem acc sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • слава — честь, похвала; слух, молва , укр. слава, блр. слава, др. русск., ст. слав. слава δόξα, αἴνεσις (Супр.), болг. слава, сербохорв. сла̏ва, словен. slava, чеш. slava, слвц. slava, польск., в. луж., н. луж. sɫаwа. Связано чередованием гласных со… …   Этимологический словарь русского языка Макса Фасмера

  • хвала — укр. хвала, блр. хвала, др. русск. хвала, ст. слав. хвала αἴνεσις, αἶνος (Остром., Супр.), болг. хвала, фала, сербохорв. хвала похвала, благодарность , словен. hvalа – то же, чеш., слвц. chvala, польск. сhwаɫа, в. луж. khwaɫa, н. луж. сhwаɫа.… …   Этимологический словарь русского языка Макса Фасмера

  • похваление — @font face {font family: ChurchArial ; src: url( /fonts/ARIAL Church 02.ttf );} span {font size:17px;font weight:normal !important; font family: ChurchArial ,Arial,Serif;}  сущ. (греч. αἴνεσις) похвала, одобрение, слава.  … …   Словарь церковнославянского языка

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.